NVE arrangerer folkemøte onsdag 15. februar i Rådhuset i Odda.

Folkemøtet gjelde melding om planer for kombinert kraftverk og flomsikring i Opo gjennom Odda, og vert arrangert onsdag 15. februar 2017 kl. 18.00 i kommunestyresalen i Rådhuset i Odda.

På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga, og Sunnhordland Kraftlag vil presentere prosjektet. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Meldingen med utkast til utredningsprogram er lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset i Odda, og på NVEs nettsider fram til høyringsfristen 2. mars 2017.