Folkemøte om fire småkraftverk i Vaksdal kommune - NVE

NVE arrangerer folkemøte om fire småkraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland onsdag 16. mars 2016 kl. 18.00 på Sjøbua på Eidsland.

Folkemøtet gjeld søknadar om Fjellfossen, Leirofossen, Steinsedalsevi og Nonstadgilet kraftverk.

På møtet vil søkarane presentere planane for kraftverka, og NVE vil orientere om sakshandsaminga. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Søknadane med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på Kundetorget i Vaksdal kommune, og på NVE sine nettsider fram til høyringsfristen 13.5.2016.

Steinsedalselvi kraftverk

Leirofossen kraftverk

Fjellfossen kraftverk

Nonstadgilet kraftverk