Publisert 07.10.2022

Folkemøte om elektrifisering av Melkøya og Wisting

Equinor har søkt om å elektrifisere Hammerfest LNG (Melkøya) og Wisting-feltet i Hammerfest kommune. Norges vassdrag- og energidirektorat har nå sendt saken på høring, og inviterer til et offentlig folkemøte den 11. oktober.

Foto: Stig Storheil/NVE

For elektrifisering av Melkøya søkes det om en ny 132 kV nettforbindelse fra Statnetts transformatorstasjon på Hyggevatn. Anlegget vil forsynes via en 5,7 kilometer lang kabel, som legges i tunnel fra Hyggevatn til Meland. Fra Meland vil det gå en sjøkabel til Melkøya. Alle omsøkte kabler ligger i Hammerfest kommune.

Wisting-feltet skal også forsynes fra Statnetts transformatorstasjon på Hyggevatn. Ved Hyggevatn søkes det om å bygge en omformerstasjon, som skal forsynes via en 420 kV kabel fra Statnetts transformatorstasjon. Fra omformerstasjonen på Hyggevatn til Meland, vil det legges en 80 kV kabel i samme tunnel som kabelen som skal forsyne Melkøya. Fra Meland til Wisting-feltet søkes det om en ca. 330 km lang 80 kV sjøkabel. Sjøkabelen vil berøre Hammerfest og Måsøy kommune. Alle andre omsøkte kabler og anlegg på land ligger i Hammerfest kommune.

Høring og offentlig folkemøte

NVE inviterer alle interesserte til offentlig folkemøte 11. oktober 2022 kl. 19.00 på Scandic Hammerfest. På folkemøtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Equinor vil orientere om prosjektene. Alle er velkomne til møtet, og det vil også være anledning til å stille spørsmål om sakene både til NVE og til Equinor.

NVE har nå sendt saken på offentlig høring, og alle som har innspill i saken kan sende sin uttalelse innen 7. november 2022.

Søknadene er tilgjengelig på våre nettsider: Elektrifisering av Hammerfest LNG (Melkøya)  og elektrifisering av Wisting-feltet.

 

Kontakt

Elektrifisering av Hammerfest LNG (Melkøya)
Inger Anette Sandvand Dahlen, seniorrådgiver i NVE
Tlf. 22 95 92 82.

Elektrifisering av Wisting-feltet
Anne Marte Schei, førstekonsulent i NVE
Tlf. 22 95 98 87.