Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.10.2021

Digitalt folkemøte om ny kraftledning på Jæren

Vi inviterer til digitalt folkemøte mandag 18. oktober kl. 19.00

Temaet er Statnett sin melding om ny 420 kV kraftledning mellom Fagrafjell og Bærheim transformatorstasjoner med deres forslag til utredningsprogram.
NVE vil orientere om saksbehandlingen mens Statnett gir mer informasjon om planene.

Les mer om meldingen på våre nettsider.

Logg deg på møtet her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYzZDBjYmYtYjE4Yi00NGFkLTg1N2MtM2E2MmFkY2M4YWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc8d840d-60c9-410b-b4fb-11b86806780c%22%2c%22Oid%22%3a%2262746283-a387-4722-b675-25b62f680a03%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a