Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.01.2023

Webinar om strømsparing og energieffektivisering

Olje- og energiminister Terje Aasland og leder i KS Gunn Marit Helgesen møter i dag, fredag 27. januar, over 100 kommuner på webinar om strømsparing og energieffektivisering. Blant annet vil Asker kommune dele sine erfaringer, og KS vil si litt om variasjoner i kostnadene for energibruk mellom kommunene.

Innledningen fra Olje- og energiministeren og hele webinaret sendes direkte fra Kommunenes Hus kl 13.00. Sendingen er åpen og kan følges direkte på nett.

Arrangementet er det første i en serie på fem webinarer som arrangeres av NVE, KS og NKF for både administrasjon og politikere i kommunene. Det forventes høyere kraftpriser i Norge framover enn det vi har sett historisk, i tillegg til større og hyppigere variasjoner i strømprisen. Webinarene er et tilbud til kommunesektoren som nå må orientere seg og iverksette tiltak for å spare energi og prioritere energieffektivisering.

Les mer og meld deg på her:
Energi til fredagskaffen: Webinarserie om strømsparing og energieffektivisering i din kommune - Norsk Kommunalteknisk Forening (kommunalteknikk.no)

For mer informasjon:
Kirsti Kierulf, administrerende direktør i NKF, kirsti.kierulf@kommunalteknikk.no
Tlf: 97 19 11 28

Maren Esmark, seksjonssjef i NVE, mesm@nve.no
Tlf: 97 18 33 79

Kjetil Bjørklund, fagleder klima, kjetil.bjorklund@ks.no
Tlf: 90 07 89 87