Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.02.2023 , sist oppdatert 28.02.2023

Velkommen til dialogmøte med vannkraftprodusentene

Dato: 02.03.2023
Sted: Teams
Klokka 13:00 - 14:00

Agenda:
13:00 - 13:05 Velkommen
13:05 - 13:20 Status for NVEs arbeid
13:20 - 13:34 Rapporteringsordningen
13:35 - 13:40 Neste steg og frister
13:40 - 13:50 Spørsmål fra chat
13:50 - 13:55 Takk for møtet

I forbindelse med regjeringens beslutning om å innføre en styringsmekanisme for styrket forsyningssikkerhet i vannkraften, ønsker NVE å invitere til dialogmøte med vannkraftprodusentene. Der vil NVE informere om status med arbeidet, oppsummere erfaringer med rapporteringsordningen og åpne for skriftlige innspill i etterkant av møtet. Møtet vil ledes av Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Har du spørsmål til arrangementet kan du enkelt benytte henvendelsesskjema her.

Frist for påmelding er 24. februar.