Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.01.2016 , sist oppdatert 28.08.2020

TV-er tilfredsstilte energikrav

NVE har gjennomført kontroll med ti ulike TV-modeller. Det ble ikke funnet avvik fra kravene til energieffektivitet som stilles i økodesignforskriften.

To TV-modeller fra Samsung, Philips og LG ble undersøkt, og en modell fra hver av produsentene Sony, Sharp, Panasonic og Anderson. For samtlige av de undersøkte modellene ble dokumentasjonen som viser overensstemmelse med energikravene i økodesignforskriften, funnet i orden.

Dokumentkontroll er en effektiv måte å undersøke om produktene tilfredsstiller økodesignforskriften krav til maksimal energibruk. Blant kravene som må dokumenteres, er energibruk i påslått tilstand sett i forhold til størrelsen på TV-skjermen, og energibruk i «hviletilstand» /avslått tilstand. Det ble også kontrollert at det oppgitte energimerket er i henhold til oppgitt energibruk i både drifts- og hviletilstand.

Det er mye energi å spare på å sette minimumskrav til energieffektiviteten til fjernsyn. EU har beregnet at minimumskravene til fjernsyn kan redusere den samlede energibruken med om lag 28 TWh hvert år fra 2020, sammenlignet med forventet energiforbruk uten slike krav.

 

 

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Knut Knutsen, tlf. 22 95 92 33

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, tlf. 22 95 91 24