Publisert 14.10.2020

Tre økodesignforordninger er gjennomført i norsk rett

NVE vedtok 6. oktober en forskriftsendring som gjennomfører tre økodesignforordninger i norsk rett. Forordningene stiller krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer, eksterne strømkilder og små, mellomstore og store krafttransformatorer.

Økodesignforskriften er endret ved at følgende forordninger er gjennomført:

  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1781 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009
  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1782 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009
  • KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1783 av 1. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 548/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer

Forordning 2019/1781 stiller krav om energieffektivitet og produktinformasjon for elektriske motorer og turtallsregulatorer, og er en revisjon av forordning 640/2009. Første virkningsdato for krav i EU er 1. juli 2021. Virkningsdatoen i Norge vil være den samme som i EU.

Forordning 2019/1782 stiller energieffektiviseringskrav til eksterne strømkilder og er en revisjon av forordning 278/2009. EUs virkningsdato for kravene i revidert forordning var 1. april 2020. Kravene får umiddelbar virkning i Norge. 

Forordning 2019/1783 stiller krav til energitap og/eller energieffektivitet hos små, mellomstore og store krafttransformatorer og endrer forordning 548/2014. EUs virkningsdato for kravene er uendret og neste virkningsdato i EU er 1. juli 2021. Virkningsdatoen i Norge vil være den samme som i EU.

Endringsforskriften trer i kraft straks.

Les endringsforskriften på Lovdata

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no