Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Tre nye vindkraftverk ga en produksjonsøkning på 1,3 TWh i forrige kvartal

I løpet av tredje kvartal ble det satt i drift 1,4 TWh ny kraftproduksjon. 1,3 TWh av dette var produksjon fra vindkraft. Så langt i 2019 er det satt i drift 29 prosjekter, som samlet gir en årsproduksjon på 2 TWh.

Ved utgangen av tredje kvartal var det satt i drift ti nye prosjekter med samlet normalårsproduksjon på 1,4 TWh. Det største enkeltprosjektet som ble satt i drift i forrige kvartal var Storheia vindkraftverk, som ga en produksjonsøkning på 973 GWh.

I løpet av tredje kvartal er det registrert at 89 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør disse 9,7 TWh ny kraftproduksjon.

OED og NVE ga i tredje kvartal tillatelse til bygging av 40 GWh ny vannkraftproduksjon, og avslag til 68 GWh.

Les kvartalsrapporten

Nettsiden for nøkkeltall for installert kraftproduksjon vil oppdateres kvartalvis fremover.

Kontaktpersoner