Publisert 24.04.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Svært lav kraftpris i første kvartal

Kraftprisen sank gjennom hele første kvartal 2020, og den samme trenden har fortsatt inn i april. Den gjennomsnittlige prisen i Norge over første kvartal var 15,7 øre/kWh, noe som er den laveste snittprisen for dette kvartalet siden 2000.

Første kvartal 2020 bar preg av svært lav kraftpris. Ved inngangen av året lå prisen i Norge på 28,7 øre/kWh. I løpet av de tre påfølgende månedene, ble prisen gradvis redusert. Ved utgangen av kvartalet var prisen på 7,6 øre/kWh. For en gjennomsnittshusholdning i sentrale Øst-Norge (NO1) med et årlig forbruk på 20 000 kWh, tilsvarer reduksjonen i kraftpris i første kvartal 2020 sammenlignet med første kvartal 2019, 2691 kr.

- Trenden med synkende kraftpris har fortsatt inn i april og uka etter påske var den under 5 øre/kWh. Det er en reduksjon på over 80 prosent fra årsskiftet, sier direktør for Energiavdelingen i NVE, Anne Vera Skrivarhaug.  

Det er flere faktorer som bidrar til den lave kraftprisen. En viktig årsak er at det kom mye nedbør i første kvartal. Det kom svært mye snø i høytliggende områder og i Nord-Norge, og ved utgangen av kvartalet tilsvarte mengden 80 TWh for hele landet, noe som er 25 TWh mer enn normalt. I tillegg var det mye tilsig til magasinene og dette førte til høy fyllingsgrad.

Gjennom kvartalet har vi sett en betydelig økning i vindkraftproduksjonen i Norden sammenlignet med sist år. Produksjonen i første kvartal var 46 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor, opp fra 13,6 TWh til 19,8 TWh. Økningen var størst i Sverige, men også betydelig i Norge.

- En mild værtype i store deler av Europa, førte til lavere etterspørsel etter gass til oppvarmingsformål, noe som bidro til at gassprisen sank gjennom hele første kvartal. Koronavirusets kraftige spredning i slutten av mars førte til redusert kraftforbruk på kontinentet, noe som i tillegg var med å dra prisen på CO2-kvoter ned. Dette bidro til at kraftprisen sank ytterligere, sier Skrivarhaug.

Også resten av Norden og Europa har hatt lave kraftpriser den siste tiden, men der den norske prisen stort sett har vært stabilt lav, har det vært større prisvariasjon over døgnet på kontinentet. Dette har bidratt til høy nettoeksport ut fra Norden. Totalt var nettoeksporten på 6,4 TWh i første kvartal 2020, noe som var betydelig mer enn i samme kvartal i fjor, da nettoeksporten var på 1 TWh. 

Se kvartalsrapporten for første kvartal 2020 for mer informasjon. 

Kontaktpersoner

Direktør for energiavdelingen Anne Vera Skrivarhaug
e-post: avs@nve.no
tlf: 41511537

Senioringeniør Ingrid Bjørshol Holm
e-post: ibho@nve.no
tlf: 98026689