Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.03.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet

I forbindelse med Forskningsrådets utlysninger mottar NVE mange henvendelser fra eksterne FoU-miljøer om å støtte deres søknader til nye prosjekter. Frist for å be om slik støtte er satt til 30. april (gjelder kun henvendelser om støtte til søknader til Forskningsrådet).  

For å tydeliggjøre hvilke prosjekter NVE ønsker å støtte i 2021, har vi valgt ut prioriterte områder med underliggende problemstillinger. De seks prioriterte områdene er:

  • Vannkraftens rolle
  • Digitaliserte og integrerte energisystemer
  • IKT sikkerhet
  • Proaktiv digital beredskap
  • Miljøvirkninger av energianlegg
  • Sikker drift av kraftforsyningsanlegg

Les mer om problemstillinger vi ønsker svar på her. 

Henvendelser om støtte skal sendes via dette skjemaet innen 30.04.2020. NVE vil ikke behandle henvendelser mottatt etter fristens utløp.  

NVE vil behandle og besvare alle henvendelser mottatt innen fristen. Informasjon om hvilke prosjekter vi har valgt å støtte vil bli lagt ut på våre nettsider innen 15. juni 2020.

NVE er underlagt offentleglova.

Kontaktpersoner

Berit E. Berger Rasmussen 

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 402 91 202

E-post: nve@nve.no eller direkte bra@nve.no

 

Sissel Nygård

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 92054213

E-post: nve@nve.no eller direkte sny@nve.no