Publisert 11.03.2021

NVE gjør det enklere å følge med på utviklingen av vannkraftprosjekter

Nå blir det lettere å se vannkraftprosjekter som potensielt kan realiseres de neste årene. NVE lanserer i dag første versjon av en digital innsynsløsning hvor du kan se behandlings- og utbyggingsstatus for vannkraftprosjekter.  

NVEs miljøtilsyn inspiserer utbyggingen av Boenfoss kraftverk i Tovdalsvassdraget. Foto: Lars Midttun, NVE

Innsynsløsningen gjør NVEs data lettere tilgjengelig for alle som følger utviklingen av norske vannkraftprosjekter.  

- Kraftsystemet utvikles i et høyt tempo. Planleggere og analytikere har behov for tilgang til et best mulig datagrunnlag for å finne de mest rasjonelle systemløsningene. Dette er en av driverne til at NVE nå lanserer en innsynsløsning for potensiell innfasing av ny vannkraftproduksjon, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.   

Innsynsløsning: Potensiell ny vannkraftproduksjon

Løsningen gir innsikt i konkrete prosjekter på ulike stadier og oppdateres løpende, i motsetning til dagens kvartalsvise pdf-rapporter som kun inneholder aggregerte tall. Brukere skal lett kunne navigere til den delen av prosjektporteføljen som de er interessert i.  

- Både allmennheten og profesjonelle aktører får bedre mulighet til å følge med på sakene de har interesse av, fortsetter Nordberg. 

Samler data fra mange kilder 

NVE har ulike interne fagsystemer som følger vannkraftprosjektene fra første gang vi får informasjon fra tiltakshaver til de står ferdig utbygd. I løsningen henter vi inn og sammenstiller informasjonene på tvers av systemene. Vi henter informasjon fra NVEs konsesjonsbehandling, detaljplanbehandling i miljøtilsynet og varsel om byggestart som varsles til NVEs miljøtilsyn.

Idriftsettelse av prosjekter rapporteres til slutt til NVEs kraftverksregister. Nå har vi samlet summen av alle disse prosessene og dette gir et bedre grunnlag for å gi detaljert statusinformasjon for de ulike prosjektene enn vi har hatt tidligere.  

Lanserer beta-versjon 

Det vi lanserer i dag er en beta-versjon. Det er mange detaljer i flere ulike datasystemer som er samlet sammen, og det er alltid mulig at det kan oppstå feil. Enten for registreringer på enkeltsaker eller i sammenstillingen. Ved å publisere løsningen håper vi å samle erfaring med datakvalitet og brukervennlighet.

I denne innledende fasen ønsker vi å forsikre oss om at datagrunnlaget er riktig. Vi oppfordrer derfor til at brukerne gir tilbakemelding på eventuelle feil eller mangler. Tilbakemelding kan gis via link «Gi oss tilbakemelding» i nedre hjørne på siden for innsynsløsningen. 

 

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202

Nikolai Yde Aksnes, overingeniør
Mobil: 920 50 844