Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.03.2021

NVE gir overtredelsesgebyr for brudd på elsertifikatloven

NVE ilegger Boliden Odda AS et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. I ytterste konsekvens vil brudd på loven undergrave elsertifikatmarkedet.

Markedet fikk ikke korrekt informasjon om etterspørselen etter elsertifikater

Elsertifikatpliktige skal etter lov om elsertifikater § 20, hvert år innen 1. mars rapportere alt elektrisk forbruk som inngår i elsertifikatplikten og melde fra om feil.

NVE varslet et overtredelsesgebyr til Boliden Odda AS i desember 2020 etter at Boliden Odda AS ikke korrigerte en feilregistrert elsertifikatplikt innen fristen i 2019. Markedet ble dermed informert om en for høy etterspørsel etter elsertifikater ved oppgjøret i 2019. Det ble ikke kjøpt inn for mange elsertifikater, dermed ble ikke elsertifikatmarkedet påvirket av disse overtredelsene.

NVEs vurdering av gebyr

Fristbestemmelsene som er brutt kommer tydelig frem i lovverket og NVE har i flere omganger informert bransjen om pliktene i elsertifikatordningen. Sviktene har skjedd i flere ledd av en aktør som har vært aktive i elsertifikatordningen i flere år. NVE ser overtredelsesgebyrene nødvendige for å vise viktigheten av å ha gode rutiner og opprettholde fristene i lovverket.

Les mer om elsertifikatordningen

Kontaktperson

Ingrid Ueland, fung. seksjonssjef
Mobil: 980 16 101