Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 14.02.2022

Norske vannkraftprodusenter utnytter i stor grad muligheter for effektkjøring

Norske vannkraftprodusenter har et sterkt fokus på produksjonsplanlegging og utnytter i stor grad muligheter for effektkjøring i spotmarkedet. Dette viser en studie som Thema Consulting i samarbeid med Brian Glover gjennomført på oppdrag fra NVE.

Nomeland inntaksdam. Foto: Rolf Medalen Krogh, NVE

Reguleringsevnen til norsk vannkraft blir stadig mer viktig på grunn av endringer i kraftsystemet. Regulerbare termiske kraftverk i Europa fases ut. Det kommer mye variabel kraftproduksjon fra vind- og solkraftverk. Samtidig legges mye av energibruket over fra å være fossilt til å bli elektrisk.

Denne studien undersøker hvor fleksibelt norske magasinkraftverk er på kort sikt. Hvor mye av fleksibilitetspotensialet som utnyttes og hvilke restriksjoner kan forklare at det fulle potensialet ikke blir utnyttet.

– Hovedresultatene fra analysene viser at det er en rekke tekniske, regulatoriske og markedsmessige forhold som begrenser effektkjøringen av norske vannkraftverk. Gitt disse begrensningene indikerer THEMAs studie at vannkraftprodusentene utnytter mye av den kortsiktige fleksibiliteten, sier seksjonssjef i NVE,  Ann Myhrer Østenby.

Ved å modellere enkle tekniske begrensninger viser studien at minst halvparten av potensialet for effektkjøring utnyttes i norske vannkraftverk. Kraftverk som utnytter potensial for effektkjøring godt har høy verdifaktor i alle uker og alle år, mens andre kraftverk har systematisk lav verdifaktor i alle uker og alle år. En mer detaljert analyse av enkelte vassdrag indikerer at mange av disse kraftverkene har vesentlige regulatoriske og andre miljørelaterte restriksjoner som ikke er fanget opp i modellen.  Intervjuene med flere vannkraftprodusenter og Statnett bekrefter dette.

Kontaktperson

Maria Sidelnikova, seniorrådgiver
Mobil: 98 01 65 33