Nasjonal ramme for vindkraft - ny rapport fra Statnett - NVE

Statnett publiserer i dag en delrapport inn i NVEs oppdrag med Nasjonal ramme for vindkraft på land.

I rapporten "Økt vindkraftproduksjon og virkninger i transmisjonsnettet" har Statnett sett på forskjellene i flyt, flaskehalser og nettap ved ulik geografisk plassering av nye vindkraftverk i Norge. Et premiss for analysen har vært å ta utgangspunkt i det eksisterende strømnettet, samt forsterkningstiltak som enten er under bygging eller har endelig investeringsbeslutning.

Les rapporten her.

Samleside for nasjonal ramme for vindkraft på land

Se pressemelding fra Statnett.