Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.07.2021 , sist oppdatert 02.07.2021

Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2020

NVE har nå publisert klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm  i 2020, som viser hvordan strømmen vi bruker i Norge har blitt produsert. Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2020 viser at klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm i Norge er lite, også når man tar hensyn til at vi utveksler strøm med våre naboland. 

Beregningen av klimadeklarasjon for fysisk levert strøm tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm.  Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning. Totalt ble 98 prosent av det norske strømforbruket dekket av fornybar strøm. Det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm i Norge i 2020 var derfor kun 8 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime. Til sammenligning har EU de siste årene hatt en tilsvarende CO2-faktor for strømforsyningen på rundt 300 g CO2e/kWh.

Les mer om klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2020 her.

Kontaktpersoner

Anton Eliston, seksjonssjef
Mobil: 414 90 821