Korreksjon av feil i NVEs beregning av varedeklarasjon for strømleverandører 2019 - NVE

06.07.2020 publiserte NVE varedeklarasjon for strømleverandører for 2019. I beregningen har fordelingen mellom kjernekraft og fossil kraft blitt byttet om under den europeiske restmiksen. Dette gjorde at varedeklarasjonen viste en for høy andel kjernekraft i forhold til fossil kraft. Dette er nå rettet opp i på hjemmesidene våre. 

Se varedeklarasjon for strømleverandører her.