Publisert 23.02.2016 , sist oppdatert 28.08.2020

Kontorbygg bruker mer energi til utstyr enn til oppvarming

Typiske norske kontorbygg bruker mer energi til PCer, skrivere, kaffemaskiner, oppvaskmaskiner og annet elektrisk utstyr, enn til å varme opp hele bygget.

Den nye NVE-rapporten «Energibruk i yrkesbygg» viser at et typisk kontorbygg i et normalår bruker mer energi til elektrisk utstyr, enn til oppvarming av bygget. Strøm til belysning og ventilasjon kommer i tillegg.

Arbeidet med å kartlegge energibruken i yrkesbygg, ble satt i gang fordi det finnes lite informasjon om energibruk i norske yrkesbygg. Fra før er energibruken i boliger relativt godt kartlagt, og med den nye rapporten er det mulig å danne seg et mer komplett bilde av energibruken i norske bygninger.


Kontorbygg krever mer kjøling

Den største forskjellen i energibruken i yrkesbygg og boliger, er at man i boliger bruker en større del av energien til oppvarming. Alt det elektriske utstyret i kontorbygg produserer en del varme som gjør at man bruker mindre energi til oppvarming. Men denne varmen gjør også at det kan bli for varmt inne i kontorbygget om sommeren, slik at man må bruke energi på kjøling av bygget. I løpet av et år bruker kontorbygget faktisk mer energi til å kjøle bygget, enn til å varme opp tappevann.


Energibruk per kvadratmeter

Rapporten «Energibruk i yrkesbygg. » sammenstiller resultater fra FoU-arbeid NVE har gjennomført siden 2012. Rapportene «Energibruk i kontorbygg», «Analyse av energibruk i forretningsbygg» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg» er publisert tidligere.

Den nye samlerapporten gir en oversikt over formålsdelt energibruk yrkesbygg, som er delt i elleve kategorier. Det vil si hvor mye energi som brukes pr m2 pr år i representative bygg innenfor hver kategori, og hvordan energibruken fordeles på formålene oppvarming av bygget, oppvarming av tappevann, ventilasjon, belysning, elektrisk utstyr og kjøling.

Last ned NVE-rapport 2015-24 «Energibruk i yrkesbygg. Formålsdeling. Trender og drivere».

 

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, tlf 41 51 15 37
Senioringeniør Benedicte Langseth, tlf 22 95 92 47

Hva er undersøkt?

NVE har undersøkt hva energien blir brukt til i:

- Barnehager
- Kontorbygg
- Skoler
- Universitet/høgskole
- Sykehus
- Sykehjem
- Hotell
- Idrettsbygg
- Forretningsbygg
- Kulturbygg
- Lett industri/verksted

 

Energibruken er delt inn i formålene:

- oppvarming av bygget
- oppvarming av tappevann
- ventilasjon
- belysning
- elektrisk utstyr
- kjøling