Publisert 06.10.2020

Hvor mye kraft kan vi få ved oppgradering og utvidelse av kraftverkene?

Vannkraftpotensialet i Norge er over 600 TWh hvis det hadde vært mulig å utnytte hvert eneste vannfall til kraftproduksjon. NVE anslår et teknisk-økonomisk potensiale på 216 TWh, og at det er mulig å hente ut 6-8 TWh ved opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft.

Illustrasjon: Jarand Hole, NVE

I debatten om potensial for oppgradering og utvidelse av vannkraft i Norge verserer det mange tall. For å bidra til å rydde i tall og begreper har vi laget et faktaark:

Hva er egentlig potensialet for oppgradering og utvidelse av norsk vannkraftverk? 

– I Norge har vi god tilgang til vannkraftressurser. Av våre 1667 vannkraftverk har mange allerede gjennomgått opprusting og utvidelse (O/U). Det er mange faktorer å ta hensyn til for å utnytte ressursene på best mulig måte. Vi har derfor forsøkt å forklare hvorfor potensialet varierer ut fra hva som blir lagt til grunn og hvilke metoder som blir brukt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rammebetingelser påvirker potensialet for opprusting og utvidelse

Potensialet for å hente ut mer kraftproduksjon fra eksisterende vannkraftanlegg gjennom opprustning eller utvidelser avhenger av en rekke faktorer. Politiske rammebetingelser, kraftpris, teknologi- og kostnadsutvikling aktørenes krav til avkastning er noen av disse. Hvordan klimaendringene påvirker kraftsystemet i form av endret tilsig og lønnsomheten for O/U, eller syn på konsekvensene av naturinngrep, vil også påvirke potensialet.   

Vannkraftpotensial – stor forskjell på teori og praksis

Norges totale teoretiske vannkraftpotensial er over 600 TWh hvis det hadde vært mulig å utnytte hvert eneste vannfall til kraftproduksjon. Men å utnytte dette ville medført dyre utbygginger av mange kontroversielle prosjekter med store miljøkonsekvenser. Noen ville også vært praktisk umulige.

Diagrammet viser vannkraftpotensialet i Norge pr. 30.09.2020

Totalt er omtrent 216 TWh teknisk-økonomisk mulig å utnytte, illustrert i kakediagrammet. Av dette er rundt 64 % allerede bygget ut og 23 % er vernet, og NVE anslår at det i dag er et totalt potensial på 23 TWh. Dette inkluderer både nye utbygginger og opprusting og utvidelser. Forskjellen på opprusting og utvidelse kan du lese om i faktaarket.

Les mer om reinvesteringsbehov, opprusting og utvidelse​ på nve.no 

Kontaktpersoner

Mette Eltvik Henriksen, senioringeniør
mobil: 959 08 677

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
mobil: 996 97 202