Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.07.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Høring: Forslag til endring i økodesignforskriften – økodesignkrav til tjenere og datalagringsprodukter

NVEs forslag til endring i økodesignforskriften, om krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter, sendes nå på høring.

Økodesignkrav er ett av virkemidlene EU-kommisjonen har tatt i bruk for å nå vedtatte mål om energieffektivisering, reduserte klimagassutslipp og økt fornybarandel. Hensynet til sirkulærøkonomi gjør seg også i økende grad gjeldende i EUs økodesignregelverk. Regulering av økodesignkrav på EU-nivå skal videre sikre et velfungerende marked.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette på høring forslag til endring i økodesignforskriften (forskrift 23. februar 2011 nr. 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter). Forslaget går ut på å gjennomføre forordning (EU) 2019/424 av 15. mars 2019 i norsk rett. Forordningen stiller krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter. Samtidig endrer forordningen den eksisterende økodesignforordningen for datamaskiner og datatjenere.

Forordningen stiller økodesignkrav blant annet mht. energieffektivitet, materialeffektivitet og produktinformasjon. Kravene beskrives nærmere i høringsdokumentet.

Høringsbrev sendes ut til aktuelle respondenter. Fristen for innspill til høringen er 26. september 2019.

Høringsdokument kan lastes ned her

Kontaktpersoner:

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no, tlf.: 22 95 91 28

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no, tlf.: 22 95 93 09