Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.05.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Hjertetransplantasjon i gamle kraftverk gir økt produksjon

Løpehjulet er hjertet i vannkraftverket, og det er veldig viktig å holde det vedlike for at vi skal få strøm i stikkontakten. Ved å skifte ut gammel teknologi med ny kan vi produsere fire ekstra terawattimer – med det samme vannet. 

Illustrasjon: Jarand Hole, NVE

Å bytte ut et løpehjul er ett av flere tiltak man kan gjøre for å ruste opp, og øke kraftproduksjonen, i eksisterende vannkraftverk. De eldste kraftverkene i Norge som fortsatt produserer strøm er over 100 år gamle. Til tross for alderen kan de leve enda lenger og bli mer produktive.  

I dette faktaarket presenterer NVE potensialet for økt kraftproduksjon ved å bytte gamle løpehjul med nye. 

  

Kontaktpersoner

Mette Eltvik Henriksen, senioringeniør
Mobil: 959 08 677

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202