Publisert 12.05.2022

Foreslår midler til utvikling av kraftmarkedsmodeller

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 ligger det økte bevilgninger til utvikling av kraftmarkedsmodeller.

Det er behov for økt kunnskap om sammenhengene i kraftmarkedet de nærmeste årene, blant annet om hvordan endringene i kraftmarkedene rundt oss og vår tilknytning til disse påvirker det norske kraftmarkedet. Blant annet fører en større andel uregulerbar produksjon i kraftmarkedene til store prissvingninger og effektknapphet. Dagens kraftmarkedsmodeller dekker ikke lenger behovene energimyndighetene og andre aktører har i sitt arbeid. I et samarbeid mellom Statkraft, Statnett og NVE er målet nå å gjennomføre en felles anskaffelse som skal gi bedre modeller for framtiden.

- Kraftmarkedene er i sterk endring og vi trenger å videreutvikle modellene våre for å analysere utviklingen framover på en god måte. En økt bevilgning som det nå legges opp til, vil sette oss i stand til å ta første steg i det arbeidet, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

 

 

Kontakt

NVE pressevakt, 489 97 667
pressevakt@nve.no