Publisert 20.10.2022

Følg Energidagenes hovedsesjon

I dag starter Norges Energidager 2022. Du kan følge hele hovedsesjonen live fra våre nettsider.

I år arrangeres Norges energidager i en tid hvor hele energisystemet er under hardt press. Dette reiser en rekke spørsmål, som er krevende å besvare. Det er mange stemmer i debatten, og ulike forslag til hva som bør gjøres.

På konferansens første dag får vi en rekke gode innlegg både fra Olje- og energiministeren, NVE, interesseorganisasjoner, forskere og kraftbransjen. Se programmet for dagen, og følg hovedsesjonen live fra våre nettsider.