Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.12.2015 , sist oppdatert 28.08.2020

Flere energieffektive produkter

Norge innfører nå nye EU-regler for en rekke produkter. Det kommer nye krav til energimerking og minimumskrav for energieffektivitet for flere produktgrupper, deriblant lamper, datamaskiner og støvsugere.

- Strengere krav til belysning er et godt eksempel på hvordan regelverket kan fungere. Vi ser for eksempel at bruk av LED-teknologi gir opp mot 90 prosent energibesparelse. Vi har også sett at hvitevarer er blitt langt mer energieffektive etter at energimerkeordningen ble innført. Med de nye produktkravene til støvsugere som nå innføres, vil støvsugerne være like effektive som før selv om strømforbruket mer enn halveres, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug. Hun mener at støvsugere er eksempel på et produkt som var overmodent for produktkrav knyttet til støvopptak og støy.

- Økodesignregelverket gjør at de minst energieffektive produktene fjernes fra markedet gjennom at det stilles krav til energieffektivitet. Dette gjør at forbrukerne kan være trygge på at de får energieffektive produkter når de kjøper nytt utstyr. Produsentene tvinges samtidig til å utvikle mer energieffektive produkter som tilfredsstiller økodesignkravene, understreker Skrivarhaug.

Energieffektivisering er et sentralt virkemiddel for å nå Europas energi- og klimamål. Krav om økodesign, eller miljøvennlig utforming som det heter i norsk forskrift, og energimerking av produkter er helt sentrale virkemidler for å nå målet om 20 prosent energieffektivisering i 2020 og 27 prosent innen 2030.

32 forordninger er implementert i norsk rett på dette området, mens 23 er vedtatt i EU og dermed på vei til å gjelde også i Norge. 14 av disse ble i dag tatt inn i EØS-avtalen, og vil ganske umiddelbart bli innlemmet i det norske regelverket.

NVE har ansvaret for økodesign og energimerking av produkter i Norge, og fører tilsyn med ordningene.

Produktene som det nå innføres krav til er:

 1. 801/2013 økodesignkrav til fjernsyn
 2. 1094/2015 energimerking av profesjonelle lagerkjøleskap og lagerfryseskap
 3. 1186/2015 energimerking av varmeovner
 4. 1187/2015 energimerking av kjeler som fyres med fastbrensel
 5. 66/2014 økodesignkrav til stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter til husholdningsbruk
 6. 65/2014 energimerking av stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk
 7. 666/2013 økodesignkrav til støvsugere
 8. 665/2013 energimerking av støvsugere
 9. 1253/2014 økodesignkrav til ventilasjonsaggregater
 10. 1254/2014 energimerking av ventilasjonsaggregater
 11. 812/2013 energimerking av varmtvannsberedere og lagringstanker
 12. 811/2013 energimerking av kjeler for romoppvarming og kombikjeler
 13. 1428/2015 endring av eksisterende belysningsforordninger
 14. 617/2013 økodesignkrav til datamaskiner og servere
- Økodesignregelverket gjør at de minst energieffektive produktene fjernes fra markedet gjennom at det stilles krav til energieffektivitet. Dette gjør at forbrukerne kan være trygge på at de får energieffektive produkter når de kjøper nytt utstyr. Produsentene tvinges samtidig til å utvikle mer energieffektive produkter som tilfredsstiller økodesignkravene, understreker Skrivarhaug.