Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.09.2018 , sist oppdatert 28.08.2020

EØS-programmet for energi i Romania – muligheter for å bli prosjektpartner

Det blir arrangert nettverkskonferanse i Bucuresti 24.oktober der norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder kan delta.

Det er påmeldingsfrist 08.10. og det er Innovasjon Norge som administrerer påmeldingen. Les mer på deres nettsider

Norge og Romania har gjennom EØS-midlene en stor samarbeidsavtale der NVE er med som programpartner for fornybar energi, energieffektivitet, elektrifisering og FoU-aktiviteter.

EØS-midlene skal i første rekke komme Romania til gode, men programmene gjennomføres i samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Bjørn Aulie,  aul@nve.no

Om EØS-midlene

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Les mer om EØS-midlene