Ekstremværet Cora er over - NVE

 

Meteorologisk institutt har varslet at ekstremværet Cora er over. Selv om det fortsatt er en god del vind sør i Nordland, er vinden avtagende over hele det berørte området. Det er fortsatt noen hundre kunder uten strømforsyning, i all hovedsak sør i Nordland. NVE antar at totalt sett har mellom 8000-10000 strømkunder i Møre- og Romsdal, Trøndelag og Nordland mistet strømmen i forbindelse med Cora. NVE avslutter egen beredskap.