Publisert 12.01.2018 , sist oppdatert 16.06.2023

Kvikkleirerapporter for Overhalla kommune

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.