Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 09.02.2024

Kvikkleirerapporter for Moss kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2190 Moss Havn

Vurdering og kvalitetssikring 13.9.2016 (62 MB)

Datarapport supplerende grunnundersøkelser 03.07.2020 (68MB)

Vurdering av områdestabilitet Moss Havn og Moss sentrum 05.07.2021 (311 MB)

Uavhengig kvalitetessikring 08.07.2021

2569 Moss Sentrum

Datarapport supplerende grunnundersøkelser 18.03.2021 (19 MB)

Vurdering av områdestabilitet Moss Havn og Moss sentrum 05.07.2021 (311 MB)

Uavhengig kvalitetessikring 08.07.2021

2719 Mølleåsen nordre og 2720 Mølleåsen sør

Vurdering 05.12.18 | Uavhengig kvalitetssikring 21.08.19

2817 Verket

Vurdering 19.12.22 | Uavhengig kvalitetssikring 03.01.23

2870 Nore bru

Vurdering 17.12.2021 | Uavhengig kvalitetssikring 11.03.2022

2942 Nordre Noretjernet

Vurdering 22.04.22 (19,6 MB) | Vurdering 23.01.23 (8,0 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 19.08.22 (1,7 MB)

2962 Noreødegård sør 

Vurdering 23.01.2023 (8,0 MB) | Vurdering vedlegg A-5 (14,7 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 21.01.2022 (1,4 MB)

2963 Noreødegård nord

Vurdering 23.01.2023 (8,0 MB) | Vurdering vedlegg A-5 (14,7 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 21.01.2022 (1,4 MB)

2964 Muskedalsbakken øst

Vurdering 23.01.2023 (8,0 MB) | Vurdering vedlegg A-7 (29,1 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 21.01.2022 (1,4 MB)

2965 Muskedalsbakken vest

Vurdering 23.01.2023 (8,0 MB) | Vurdering vedlegg A-7 (29,1 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 21.01.2022 (1,4 MB)

2966 Kambo sør

Vurdering 23.01.2023 (8,0 MB) | Vurdering vedlegg A-9 (38,3 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 21.01.2022 (1,4 MB)

Det kan finnast fleire detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.