Publisert 16.08.2022

Kvikkleirerapporter for Sunndal kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Kartblad- og kommunerapporter 

Det er førebels ikkje gjort ei regional eller kommunal kartlegging i din kommune.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2639 Elverhøy

Grunnundersøkelser 02.11.2010 (5,4 MB) | Vurdering 22.12.2011 (31,1 MB)

 

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.