420 kV Surna-Viklandet

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202215107
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.01.2024
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Sunndal, Surnadal

Statnett har i dag fått konsesjon for spenningsoppgradering til 420 kV på strekningen Surna - Viklandet. Statnett fikk i 2015 konsesjon til spenningsoppgradering av 300 kV Orkdal–Aura på strekningen Surna (da Trollheim)–Viklandet. Etter at konsesjon ble gitt, ble tiltaket stilt i bero. Statnett søkte i april 2023 om endret teknisk løsning for tiltaket, som de nå har fått tillatelse til å gjennomføre. 

Statnett har fått konsesjon til å gjenbruke traséen til eksisterende 300 kV ledning for spenningsoppgradering til ny 420 kV-ledning. 

Ettersom Statnett skal gjenbruke eksisterende trasé har de trukket sin opprinnelige søknad om ekspropriasjon, og vil søke å komme frem til minnelige avtaler for rettigheter de trenger for å gjennomføre tiltaket.