Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.10.2022 , sist oppdatert 10.10.2022

Søknadspliktige anlegg og tiltak

Denne siden gir oversikt over hvilke nettanlegg og tiltak tilknyttet slike som er søknadspliktige etter energiloven.