Vi er tilbake til normal drift for NVE sin karttjenester. 

Ved problemer, ta gjerne kontakt med oss via gis@nve.no