Publisert 06.04.2020 , sist oppdatert 01.11.2023

Karttjenester

Kart og geografiske fagdata finner du i NVEs Kartkatalog. Våre kart og datasett er åpne for alle.

Kartkatalog fra NVE - se våre kart og fagdata

Last ned data - når du trenger data på egen maskin

Karttjenester (REST/WMS) - for oppkobling i egen kartløsning

NVE Temakart tilbyr også 3D-visning av terreng og bygg.

NVE Kartkatalog gjør det enkelt å finne fagtemaet du er på jakt etter i kjappe og brukervennlige NVE Temakart. Her finner du også de andre kartløsninger våre og oversikt over karttjenestene (REST/WMS) som vi tilbyr.

NVE Temakart, som også har 3D-visning av terreng og bygg, er vår anbefalte inngang til fagdata fra NVE. Du finner et NVE Temakart for de fleste av datasettene våre.

NVE Atlas gir deg tilgang til et bredt spekter av våre geografiske temadata. Kartverktøyet er først og fremst et støtteverktøy for forvaltningen.  

NEVINA (nedbørfelt og vannføringsindeksanalyse) er karttjenesten der kan du beregne nedbørfelt, feltparametere og indekser for et fritt valgt punkt i et vassdrag. NEVINA kom i ny og utvidet versjon i april 2020.

Sildre viser vannstand, vannføring, vanntemperatur og andre typer måledata - både ferske og historiske data.

Varsom Regobs er laget for å samle inn flest mulig observasjoner fra folk, knyttet til snø, flom, jord- og isforhold. Dataene brukes av de nasjonale varslingstjenestene. Last ned Varsom Regobs-appen og bidra til bedre datagrunnlag.

Varsom SeNorge gir deg oppdaterte info om snø, vær, vann og klima på kartet. Karttjenesten har døgnkart fra 1957 til i dag, og prognoser for kommende 9 døgn. SeNorge er en forenklet utgave av Varsom Xgeo.

Varsom Iskart viser isobservasjoner, svekket is pga. vassdragsreguleringer, webkameraer som ser is, og isulykker.

Varsom Xgeo brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner tilbake til 1957, i tillegg til kart 9 dager frem i tid basert på værprognoser.

Seriekart er en karttjeneste for å finne og eksportere hydrologiske tidsserier egnet til analyser og lignende.

Vann-Nett portal er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre en helhetlig vannressursforvaltning som er i henhold til Vannforskriften. Vann-Nett er sentral for Norges rapportering til EU. 

Flomhendelser.no inneholder informasjon om norske flom­hendelser, vist i kart, tekst, bilder og video.

Skredregistrering.no er en karttjeneste for å registrere informasjon om skredhendelser. Tjenesten er tilpasset bruk sammen med Varsom Regobs.

NVE AlfaBeta er et kartverktøy for å beregne utløp av snøskred, steinsprang og jordskred etter alfa-beta metoden.

Norsk klimaservicesenter datanedlasting av modellerte klima- og hydrologiske data for 1971-2100.

NVEs temadata og karttjenester er også tilgjengelige fra Geonorge.no.
Distribusjonen er i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

 

" vi har oppdaterte data om vann, energi og naturfare "