Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.01.2021 , sist oppdatert 22.06.2021

Ustabile karttjenester 13.01.2021

Vi har for tiden problemer med karttjenestene våre og jobber med saken

NVEs karttjenester er nede og det må påregnes noe nedetid.

Enkelte av tjenestene er nylig lagt over til skydrift. Skydriften er ikke berørt og tjenestene kan nås her:

https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/

Vi beklager ulempen og jobber så fort vi kan med å rette problemet.