Vintertørke og isproblemer i vassdrag - NVE

Usedvanlige lite nedbør i desember og januar førte til svært lav grunnvannstand, dyp tele og vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms i midten av februar. Grunnvannsstanden er mange steder nå normalt igjen, men det er mye is i vassdragene. Isgang og svelling kan fortsatt gi utfordringer i enkelte vassdrag.

Karttjenester

seNorge.no: Vann- og snøforhold Sildre.nve.no: Vannføring Iskart.no: Observerte isproblemer Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.

Tørkeindeks: Dagens vannlager i jorden mot normalen (1981-2010). Kilde: SeNorge.no, 8. februar 2021.