Kvikkleirerapporter for Ringerike kommune - NVE

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Kartblad- og kommunerapporter 

Kartbladet 1815-3 Hønefoss - Vurdering 01.09.1988 (80 MB)

Kartbladet 1815-3 Hønefoss – Grunnundersøkelser 16.03.1994 (13 MB)

Ringerike kommune - Evaluering av risiko for kvikkleireskred - 27.04.2006

Detaljutredning av kvikkleiresoner

863 Almemoen
Grunnundersøkelser og vurdering 27.02.1990 (6 MB) | Grunnundersøkelser og vurdering 01.06.1990 (10 MB) | Grunnundersøkelser 11.08.2004 (1 MB) | Befaring og vurdering 27.08.2019 (3 MB)

864 Follumsåsen (nr 5013 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB)Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

865 Veienmarka (nr 5012 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

867 Støalandet (tidligere Støaveien)
Grunnundersøkelser og vurdering 24.11.2009 (6 MB) | Grunnundersøkelser 15.1.2019 (8 MB) | Vurdering 25.3.2019 (16 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 5.4.2019 (1 MB)

869 Sørumsmarka Vestre (nr 5003 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2257 Sørumsmarka Søndre (nr 5001 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2258 Bærenga (nr 5002 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2259 Sørumsmarka Midtre (nr 5004 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2260 Tolpinrud (nr 5005 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2261 Sørumsmarka Nordre (nr 5006 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2262 Sørumsmarka Østre (nr 5007 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2263 Sørum Søndre (nr 5008 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2264 Riperbakken (nr 5009 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB) | Vurdering 22.1.2021 (27 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 5.2.2021 (1 MB)

2265 Høyby (nr 5010 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2266 Veienmarka Søndre (nr 5011 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2267 Hallumsdalen (nr 5014 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

2268 Sørum Nordre (nr 5015 i FRE-rapportering)
Grunnundersøkelser 15.6.2017 (90 MB) | Grunnundersøkelser 10.11.2017 (44 MB) | Vurdering 16.9.2018 (21 MB) | Vurdering 15.11.2018 (27 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.