Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Søa

Navn
Søa
Løpenummer
424
Type
Kraftverk
År satt i drift
1967
Maksimal ytelse
37 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
207,5 GWh
Brutto fallhøyde
273,2 m
Maksimal slukeevne
16 m3/s
Energiekvialent
0,625 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Heim
Vassdrag
119.1Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
TRØNDERENERGI KRAFT AS 100,00 % X X