Konsesjonssak - NVE

Erverv av fall i Lundesokna, Svartelva og Søa, Overf. av reg.till.

Registreringsnummer
351
Saksnummer
44682
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.05.1978
Tiltakshaver
TRØNDERENERGI KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdragsområde
122.AZ