Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.06.2020 , sist oppdatert 28.06.2021

Vindkraft

Det har vært bred politisk støtte på Stortinget for å subsidiere vindkraft, og Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon. Sammen med elsertifikatordningen har den raske teknologiutviklingen de siste årene bidratt til at det nå bygges ut mye vindkraft i Norge.

Hitra 2 vindkraftverk. Foto: Inger Helene Riddervold/NVE
Hitra 2 vindkraftverk. Foto: Inger Helene Riddervold/NVE

Nøkkeltall for vindkraft, per 1. kvartal 2020

Referanse: Ny kraftproduksjon, 1. kvartal 2020 og nve.no

Stortingsmelding om konsesjonssystemet framover

Regjeringen har lagt fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover.

– NVE mener at konsesjonsprosessen for vindkraft kan bli bedre, og vi har tidligere sendt våre innspill til OED. Vi tar departementets innstilling til etterretning, og ser nå fram til Stortingets behandling av denne, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Våre viktigste innspill til Olje- og energidepartementet er:

  • Regionale konsesjonsrunder
  • Flere tiltak som skal bidra til å korte ned tiden fra en konsesjon blir gitt til utbygger må begynne å bygge
  • Makshøyde på turbiner
  • Vurdere å endre hvor mye av inntektene som går til kommuner og fylkeskommuner

Les innspillsrapporten Konsesjonsprosessen på land og følgebrevet til rapporten, fra NVE til OED.

NVEs podcast

Vi snakker om dagens konsesjonssystem, klagemuligheter, utviklingen i vindkraftutbyggingen – fra politisk samstemthet til uenighet. Og vi kommenterer toneleiet i debatten.

Hør flere episoder på Acast, iTunes eller Spotify. Vi setter stor pris på om du deler podcasten videre.