Telemarkskanalen - NVE

Telemarkskanalen strekker seg fra Skien til Dalen, en strekning på omtrent 100 km. Kanalen består av seks sluseanlegg og til sammen 15 sluser. Spesielt må dammene ved Kjeldal og Lunde nevnes.

Kanalen — Foto: Helena Nynäs, NVE

Dammene, som ble ombygd i 1989, har gummiluker som tidligere ikke hadde vært brukt i Norge. Lukene består av en luftfylt gummimembran montert på et betongfundament. Høyden på lukene tilpasses automatisk vannmengden i elva slik at vannstanden ovenfor dammen blir konstant. Da kanalen ble bygd, var hensikten å transportere tømmer, folk og varer. I tillegg skulle kanalen fungere flomdempende, og skaffe vann til sagene i nedre del av vassdraget. Telemarkskanalen er en populær turistattraksjon.

Tankene om en kanalisering av Skiensvassdraget fantes allerede i 1805. I 1831 ble kanalinspektøren forespurt om å gjøre nærmere undersøkelser og i 1846 la inspektør Waligorski frem forslag til kanalisering fra havet til Norsjø. Arbeidene ble startet i 1854- 55, og strekningen sto ferdig i 1861. Forlengelsen av kanalen videre opp til Bandakvannet ble raskt aktualisert. Kanaldirektøren ga ingeniør Sætren oppgaven med undersøkelser og planlegging. Strekningen mellom Norsjø og Bandak ble bygd mellom 1887 og 1892. Etter at tømmerdriften avtok, ble økonomien for kanalen dårligere. Fire av dammene ble ombygd til kraftverksdammer.