Kraftledning: Refsdal – Fardal

For å bygge ut et sammenhengende kraftoverføringsnett i Norge, har det vært nødvendig å krysse en rekke fjorder i lange spenn. Blant disse var kanskje den aller største utfordringen kryssingen av Sognefjorden, som NVE-Statskraftverkene utførte på ledningen Refsdal–Fardal i 1967. Denne ledningen var i tillegg helt avgjørende for samkjøringen på Nordvestlandet.

Kraftledning Refsdal - Fardal m/sognefjordspennet og Sogndalsfjordspennet — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 10.07.2009