Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

246/1 Langfjordelva

Vernegrunnlag: Anbefalt referansevassdrag. Anbefalt referansevassdrag. Vassdragets store (Langfjordvatn) og mange små vann utgjør en sentral del av et sprekkedalslandskap sør for Varangerfjorden. Biomangfold, inkl. som rasteplass for fugl, er viktige deler av naturmangfoldet.

Langfjordvatnet tatt mot sør. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Langfjordvassdraget ligger sør for Kirkenes med utløp mot nord i den lange og smale Langfjorden. Sagvatn og Langfjordvatnet er to store innsjøer i nedbørfeltets nedre deler. Feltet er svært rikt på mindre vann. Langfjordvatnet er en fortsettelse av Langfjorden, adskilt fra den ved en kort elvestrekning. Nedbørfeltet ligger i overgangen mellom bjørkeskogen i vest og furuskogen i øst.

Sørenden av Langfjordvatnet er en viktig rasteplass for svaner og gjess. Ved sørenden av Strandmyra ligger en rasteplass for sædgås. Bjørn tilhørende pasvikstammen, er observert.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 46.2Z
Areal: 123 km²
Største vann: Uhcavuonjavri 2,7 km²: 7 moh.
Høydenivå: 208 - 0 moh