Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

145/1 Navavatnvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et attraktivt og sterkt kupert landskap sør på Helgelandskysten. Elveløpsformer, berggrunn, botanikk, fugleliv og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Sammen med Sausvassdraget og Brusjøvassdraget utgjør disse et sammenhengende område uten kraftutbygging. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Navavatn. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Navavatnvassdraget har utløp til Storremman innerst i Urfsfjorden som er en arm av Bindalsfjorden.

I vest ligger fjellområder opp mot 600 moh. Hovedvassdraget ligger i øst og består av flere vann i ulike størrelser. Det langstrakte og buktende Navavatnet med et areal på 0,7 km2 er størst og dominerer feltet. Fra vannet renner elva sørover via Djupvatnet til utløp innerst i Ursfjorden.

Navavatnvassdraget utgjør sammen med Brusjøvaasdraget og Sausvassdraget, som alle er vernet mot kraftutbygging, et sammenhengende område sør på Helgelandskysten. Vassdraget ligger ved avsnøringen av Sømna, en halvøy sør på Helgelandskysten. Nærmeste tettsted er Brønnøysund på vestsiden av halvøya. De to største vannene, Navavatn og Djupvatn har begge mange bukter, nes og odder som gir en lang strandlinje.

Det er bygd vei langs Navavatnet som ligger i et viktig turterreng, særlig for beboerne i Brønnøy. Mange hytter er bygd rundt vannet som har en god bestand av ørret og røye. Friluftslivinteressene, og at vassdraget er uten kraftpotensial, var begrunnelsen for vernet.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Brønnøy
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 145.3Z
Areal: 8 km²

Største vann: 
Navavatn: 0,7 km²: 24 moh.

Høydenivå: 
620 - 0 moh