Publisert 08.09.2021 , sist oppdatert 20.03.2024

Solveig Havstad Winsvold

Navn / Name: Solveig Havstad Winsvold

Tittel / Title: Senioringeniør / Senior Engineer
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Bre, is og snø / Glacier, ice and snow
Epost / Email: sohw 'at' nve.no             

 


Arbeider med / Areas of work:

  • Prosjektledelse på Varsom-appen – app og webside for innsyn og registrering av informasjon om naturfarer / Project leader for the Varsom app – app and website for viewing and registering information about natural hazards.
  • Fjernanalyse / Remote sensing
  • Brekartlegging / Glacier mapping
  • Tilrettelegger for bruk og kartlegging med Copernicus-satellittene / Facilitate for use and mapping using the Copernicus satellites.

Prosjekter / Current projects:

  • Varsom på app og web (www.regobs.no)
  • NVE Copernicustjenester / NVE Copernicus service

Publikasjoner / Publications:

https://scholar.google.no/citations?user=Y_viCmUAAAAJ&hl=no