Publisert 17.01.2020 , sist oppdatert 01.12.2023

Gunnar Østrem 1922-2020

En drivkraft i norsk hydrologi og glasiologi er gått bort. 

Gunnar Østrem døde 12. januar 2020, 97 år gammel. Hans unike engasjement og innsats betydde mye for forskning og forvaltning innen glasiologi, hydrologi og satellittfjernmåling, både i Norge og internasjonalt.

Gunnar Østrems 85-års dag ble feiret med symposium i NVE i 2007. Foto: Hallgeir Elvehøy

Gunnar Østrem ble født 22. mars 1922. Han bygde opp bre- og slamundersøkelsene ved Norges vassdrags- og energidirektorat på 1960-tallet og var senere professor ved Stockholm universitet. Han hadde en lang løpebane både i Norge og internasjonalt. Østrem skrev artikler og deltok på internasjonale fagmøter langt inn i pensjonstilværelsen.

Østrem har publisert over 80 fagartikler og ledet ekspedisjoner og kurs i en rekke land. Han forsvarte sin doktorgrad ved Stockholm Universitet i 1965 (les om dette på side 8 i Fossekallen 1-1965). Han har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull (1992), Hans Egede medaljen (1982) og Wahlenbergs sølvmedalje (1993). Han var æresmedlem i European Association of Remote Sensing Laboratories, International Glaciological Society og Oslo Geofysikeres Forening.

Gunnar var en meget engasjert og inspirerende fagperson. Han var svært nysgjerrig og hadde stor arbeidskapasitet.

I 2007, på verdens vanndag den 22. mars markerte vi i NVE Gunnars 85-års dag med et 'Bresymposium Gunnar Østrem'. Jubilanten var hjertelig tilstede og meget engasjert fortalte han om sine to år som glasiolog i Canada. 

Bilder fra 'Bresymposium Gunnar Østrem'     Artikkel i ICE 

I 2012 feiret vi Brekontoret 50 år. Gunnar var i sitt 90. år med i planleggingskomiteen og var svært aktiv og engasjert.

Les artikkel i ICE med flere bilder av Gunnar: 50 years of the NVE's Glaciology Office

International Glaciological Society har laget en minneside for Gunnar: https://www.igsoc.org/news/gunnarostrem

Simon L. Ommanney har laget en oversikt over publikasjoner Gunnar var med på.