Publisert 16.10.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2021 - grunnlagsdata

Vi publiserer data som skal benyttes til beregning av inntektsrammer for 2021. Vi ber nettselskapene om å sjekke egne data og gi tilbakemelding om feil så snart som mulig, og senest innen 2. november 2020.

Alle data finnes i Excel-boka «Grunnlagsdata» til høyre på denne siden. Vi tar forbehold om at egne datakontroller og andre tilbakemeldinger kan føre til endringer i datasettet.

Vi publiserer i tillegg csv-filen «Grunnlagsdata til R», som kan brukes i R-scriptet.

Differanse mellom inntektsramme 2019 og faktiske kostnader 2019

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2019 og selskapenes faktiske kostnader i 2019. Beregningen viser at samlet inntektsramme for 2019 var for høy. Differansen er anslått til rundt 450 millioner og blir trukket fra inntektsrammen for 2021.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 2. november 2020

Vi ber om at nettselskapene sjekker data for eget selskap. Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig, og senest innen 2. november 2020. Vi vil ta hensyn til feil i datagrunnlaget når vi beregner endelig varsel om inntektsrammer.

Tidsplan for varsel om inntektsrammer for 2021

Vi tar sikte på å publisere et foreløpig varsel om inntektsrammer for 2021 i starten av november 2020 på våre nettsider. Endelig varsel om inntektsrammer for 2021 vil vi sende ut i starten av desember 2020.

Det kan forekomme endringer i datagrunnlaget

Vi gjør oppmerksom på at regnskapskontrollen av eRapp 2019 ikke er helt ferdig. Som følge av dette kan det fortsatt forekomme endringer i data.