Publisert 23.09.2021 , sist oppdatert 12.10.2021

Statnetts gjennomgang av tilknytningskodene (2017)

Gjennomgang av tilknytningsforordningene

NVE ba Statnett gjennomgå tilknytningsforordningene med følgende utgangspunkt:

  • Få oversikt over hvor nettkodene vil føre til endringer i dagens praksis.
  • Foreslå norsk fremtidig praksis/krav der det i kodene åpnes for spesifisering av nasjonale krav, og Statnett finner det nødvendig
  • Kartlegge hvilke aktører i Norge som vil kunne pålegges ulike ansvarsoppgaver og plikter som følge av tilknytningskodene
  • Statnett skal samarbeide tett med bransjen gjennom referansegrupper.
  • Fokus på faglige vurderinger

Statnett leverte denne gjennomgangen av tilknytningsforordningene til NVE i 2017. Dokumentene er tilgjengelige i høyremenyen.