Publisert 12.10.2021 , sist oppdatert 13.10.2021

Bestilling fra OED om innspill til implementeringen av tilknytningsforordningene (2021)

OED har bedt RME om innspill angående implementeringen av tilknytningsforordningene. RME har gjennomført to innspillsrunder:

Andre innspillsrunde

- Innspillsbrev | Innspillsnotat

Innspill fra aktører:

Samfunnsbedriftene, Statnett oversendelsesbrev, Statnett notat

 

Første innspillsrunde

- Innspillsbrev | Innspillsnotat

Innspill fra aktører:

DistriktsenergiEnergi NorgeNorsk IndustriSamfunnsbedrifteneStatnett