Publisert 16.12.2015 , sist oppdatert 20.08.2021

Koordinering knyttet til markedsovervåkning i Norden og Baltikum

NVE og øvrige nordiske og baltiske reguleringsmyndigheter har utarbeidet en felles uttalelse om samarbeid om oppgaver knyttet til REMIT. REMIT er foreløpig ikke implementert i Norge ennå, og det er foreløpig ingen endringer i Nord Pool Spot sin rolle i det norske markedet.