Publisert 19.04.2022 , sist oppdatert 22.04.2022

Ladestasjoner trenger ikke søke omsetningskonsesjon

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har bestemt at operatører av ladestasjoner for landstrøm og tungtransport ikke må ha omsetningskonsesjon.

Ladestasjon for ferge. Foto Velaug Mook, RME

Ladeoperatørene står ikke i en monopolsituasjon som taler for regulering i dag.

- Det er etableringsfrihet for havner i Norge og det er også mulig å etablere ladestasjoner for tungtransport om aktører skulle ønske det. Slike tjenester er umodne på nåværende tidspunkt og RME ønsker å legge til rette for en utvikling av forretningsmodeller som kan testes ut i markedet, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Omsetningskonsesjonsordningen skal sikre en samfunnsrasjonell kraftomsetning og en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet. RME er opptatte av at reguleringen ikke skal påvirke prissettingen av tjenestene, og ønsker at reguleringen skal være teknologinøytral. Tilbydere av ladetjenester står fritt til å prise tjenestene på den måten som de finner det mest hensiktsmessig og effektiv.

Et generelt unntak for alle former for landstrøm og ladetjenester for tungtransport innebærer at tilbydere av ladetjenester ikke trenger å søke om omsetningskonsesjon. Selv om dagens vurdering er at disse tjenestene unntas omsetningskonsesjonsplikt, kan det være forhold som gjør konklusjonen vår annerledes på et senere tidspunkt.

Les mer om omsetningskonsesjonsplikt

Gjelder ikke konsesjon for nettanlegg

Om ladeoperatørene planlegger å eie egne høyspentanlegg for transformering eller annet, må det søkes om anleggskonsesjon. Mer om regelverk for når kunder kan eie egne anlegg kan du lese her: Tilknytning av forbruk og produksjon og informasjon om konsesjonsbehandling av nettanlegg finner du her Konsesjonsbehandling av nettanlegg.

Nettselskap skal ikke eie, bygge eller drifte landstrømanlegg og ladeinfrastruktur

RME har vurdert at nettselskap ikke skal bygge, drifte eller eie landstrømanlegg eller ladetjenester for tungtransport. Vi vurderer at dette er en oppgave som ladeaktørene skal stå for. Nettselskapet har fortsatt en viktig oppgave med å gi informasjon til aktører som ønsker å etablere seg, og krav av leveringsplikten tilsier at nettselskapet skal åpne for at aktørene skal kunne etablere slike tjenester.

- Nettselskapet er forpliktet til å gi informasjon til aktører som ønsker å etablere ladetjenester innenfor deres nettområde om kapasitet, dette er en viktig oppgave for å bidra til elektrifiseringen, sier Jonassen.

 

Kontaktperson

Nikolai Aleksander Grønland, førstekonsulent
mobil: 47 69 70 78